Údržba veřejného osvětlení

Spravujeme veřejné osvětlení v Aši a okolních obcích a kromě jeho údržby a servisu se staráme také o slavnostní vánoční výzdobu. Celou síť VO obhospodařujeme pomocí vysokozdvižných plošin.

Přehled činností

 • zřizování, údržba a oprava veřejného osvětlení, odstraňování zjištěných závad a poruch VO, kabelů a venkovního vedení
 • výměny nesvítících veřejných světelných zdrojů a svítidel
 • údržba a provoz rozvaděčů RVO, RVOO, RVOS
 • prvotní zásahy na VO při vzniklých haváriích, zajištění provizorního napojení
 • opravy stožárů VO (koroze apod.) vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic, rozvaděčů VO
 • přeložky stožárů, příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
 • montáže a opravy fotospínačů VO
 • kontroly kabelových propojení jednotlivých větví VO (zejména kaskádní pospojování)
 • vyjádření k existenci inženýrských sítí
 • vánoční osvětlení a výzdoba města Aš, jeho oprava a údržba
 • vedení technické inventury (pasportizace) VO

Nabídka služeb:

 • zapůjčení plošin pro výškové práce - práce - montážní plošina výšky 14m a 16m
 • pronájem stožárů VO (pronájem reklamní plochy) ke krátkodobému či dlouhodobému využití

Kontakt

Pavel Zavoďan
Vedoucí střediska
354400042
604622729
zavodan@asskesluzby.cz
Krajkářská 11, Aš
přízemí, vpravo