Údržba veřejné zeleně

Zeleň plní v městské zástavbě funkci zároveň estetickou i praktickou a je nutné ji jak opečovávat, tak usměrňovat. V jednotlivých částech roku vyžaduje rozdílné spektrum zásahů, k jejichž provádění vlastníme potřebnou techniku.

Přehled činností

  • sečení travnatých ploch, ošetření trávníků
  • řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin
  • kácení stromů
  • hrabání listí
  • frézování pařezů
  • štěpkování dřevní hmoty
  • výsadba dřevin včetně jejich následné údržby
  • mulčování, hnojení
  • rozrušení půdy, její obdělání, odstranění kamenů
  • odstranění ruderálního (dosud neudržovaného) porostu a stařin

Kontakt

Roman Chamrád
Vedoucí střediska
354 400 038
737 107 500
chamrad@asskesluzby.cz
Krajkářská 11, Aš
přízemí, první dveře vlevo