Údržba komunikací

Dopravní spojení na Ašsku zajišťuje síť komunikací, z níž cca 80km náleží k majetku města Aš a těm věnujeme pravidelnou údržbu. V letních měsících ji zabezpečují zaměstnanci střediska městské komunikace, ale při zimní údržbě sjízdnosti silnic a průchodnosti chodníků spolupracují i zaměstnanci ze střediska správy a údržby zeleně.

Přehled činností

 • úklid místních komunikací a chodníků, zametání komunikací, v horkých letních měsících kropení vozovek a chodníků, v zimě posyp a plužení
 • instalace dopravního značení
 • střední opravy komunikací, opravy chodníků a autobusových zastávek, čištění kanálových vpustí, opravy a údržba dětských hřišť, úklid krajnic u silnic, čištění košů, instalace a údržba laviček, likvidace černých skládek
 • frézování asfaltových povrchů
 • práce s nakladači (UN053, CAT atp.)
 • práce s vibračním válcem, hutnící deskou
 • řezání asfaltových, betonových povrchů atp.
 • pokládka živičných povrchů
 • splachování vozovek a přeprava užitkové vody

Nabídka služeb

 • strojový úklid komunikací (zametání, sběr) provádí technici pomocí zametacího stroje Bucher, Multicar M26
 • ruční úklid komunikací a ploch - čištění a sběr odpadů
 • zimní údržba komunikací – strojové čištění - odstraňování sněhu, posyp inertním materiálem nebo chemická údržba; ruční čištění – odstraňování sněhu, zmrazků, lokální chemická údržba
 • transport materiálu – dopravní služba, zajištění dopravy pomocí vozidel do a nad 3,5t, kontejnerová vozidla, valník – sklápěč, traktor + valník atp.
 • instalace dopravního značení – prodej značení, montáž/demontáž atp.

Kontakt

Lukáš Stehlík
Vedoucí střediska
354 400 038
723 406 720
stehlik@asskesluzby.cz
Krajkářská 11, Aš
přízemí, první dveře vlevo