Svoz komunálního odpadu

Pravidelně vyvážíme odpad z popelnic, kontejnerů a separačních nádob od obyvatel a firem zapojených do systému svozu, mezi něž spadá město Aš, obce Krásná u Aše a Podhradí a pod Aš spadající obce (Mokřiny, Vernéřov, Horní a Dolní Paseky, Doubrava a další). Ke svozu využíváme moderní vybavení našeho technického parku a k vývozu separačních nádob vozidla vybavená hydraulickým nakladačem.

Přehled činností

  • provádění svozu 1-2x týdně ve stanovených okruzích (odvislé od množství pravidelně shromažďovaného odpadu)
  • primární vytřídění odpadu a jeho odvoz na řízenou skládku komunálního odpadu v Tisové (společnost A.S.A., s. r. o.)
  • zajišťování nádob na uložení odpadu o obsahu 60, 110, 120, 240l, kontejnery o obsahu 600 a 1100l
  • pronájem velkoobjemových kontejnerů o objemu 3,5m3 (stavební odpady atp.) a 10m3 na odpady komunálního charakteru.
  • přistavení a transport odpadů prostřednictvím vozidla zn. AVIA (nosnost do cca 3,5t)
  • zajištění odběru vytříditelných složek komunálního odpadu ze separačních nádob na stacionárních stanovištích (obvykle po pěti nádobách podle druhu odebíraného odpadu – papír, plasty, čiré a barevné sklo a kovy), složky jsou dotřiďovány v prostoru sběrného dvora „Hedvábnická“ a následně transportovány ke konečným zpracovatelům či obchodníkům

Mapa umístění nádob na tříděný odpad

Kontakt

Miroslav Kohout
Vedoucí střediska
354 400 042
603 245 568
kohout@asskesluzby.cz
Krajkářská 11, Aš
přízemí, vpravo