Sběrný dvůr

Objekt sběrného dvora nabízí odkladový prostor pro všechny běžné druhy odpadů včetně elektroodpadů a vybraných nebezpečných látek. Zařízení je k dispozici občanům, firmám a organizacím k odevzdávání vybraných druhů odpadů, které jsou dále postupovány ke konečné likvidaci či recyklaci.

Odebírané suroviny a odpady

 • recyklovatelné odpady
  • papír
  • plasty
  • sklo
  • kovy
  • pneumatiky
  • oděvy

 • objemné odpady
  • nábytek
  • koberce
  • okna
  • matrace
  • apod.
 • nebezpečné odpady
  • baterie
  • obaly od barev
  • ředidel
  • olejů
  • olejové filtry
  • apod.

 • zařízení ke zpětnému odběru
  • domácí elektrospotřebiče
  • zářivky

Kontakt

Jana Klinková
Správce - administrativa
354 528 919


Hedvábnická ul., Aš