Městský hřbitov

Spravujeme areál městského hřbitova v Aši a zajišťujeme příslušné služby jako poslední rozloučení ve smuteční síni, ukládání ostatků do země, urnových hrobů, okének kolumbárií a rozptyl popela. Zabezpečení majetku zajištuje kvalitní oplocení objektu hřbitova a ostraha, provozovaná specializovanou bezpečnostní agenturou.

Přehled činností

 • evidence a pronájem hrobových míst
 • evidence pohřbených
 • uzavírání, prodlužování a ukončování nájemních smluv
 • zajištění vody, opravy a údržbu vodovodních řádů
 • úklid hřbitova, údržba cest a zeleně
 • zamykání a odemykání hřbitova
 • údržba a oprava kolumbárních schránek

Nabídka služeb

 • organizace a zajištění posledního rozloučení ve smuteční síni
 • pronájem prostorů ke zřízení hrobů (hrob, dvojhrob, hrobka)
 • pronájem urnových hrobů a kolumbárních skříněk
 • provedení rozptylu na tzv. rozptylové loučce, případně provedení vsypu na určených pietních místech
 • kamenické práce a rozebírání a sestavovaní hrobů poskytují externí dodavatelé, jejichž kontakty správce hřbitova poskytne pozůstalým na základě jejich požadavku

Otevírací doba

 • duben – září: 8 – 19 hod.
 • říjen – březen: 8 – 17 hod.
 • v době dušiček je možná prodloužená otevírací doba, upřesnění návštěvníci naleznou na vývěsní tabuli na vstupní bráně

Řád veřejného pohřebiště

Kontakt

Jana Májová
Správkyně hřbitova
354 525 443
604 365 625
hrbitov@asskesluzby.cz
Vernéřovská 2639, Aš
v pravo od hlavniho vchodu