Listy Ašska

Regionální tištěné noviny s týdenní periodicitou vychází od září roku 2002. Současná podoba týdeníku nabízí čtenářům aktuální informace z regionu a vyjádření vedení města k zajímavým otázkám. Na tvorbě obsahu se mohou podílet i samotní občané zasláním příspěvku či objednávkou komerční inzerce.

Charakteristika týdeníku

 • události z kultury, politiky, sportu i běžného života místních občanů z Aše, Krásné, Podhradí, Hranic a Hazlova
 • uzávěrka pro přispěvatele je každý pátek v 18 hodin, přijímání příspěvků po uzávěrce je možné po telefonické dohodě
 • vychází každou středu nákladem 1300 ks
 • tisk zajišťuje společnost HB Print s. r. o.

Nabídka služeb

 • prezentace firmy
 • inzerce - nabídka / poptávka
 • předplatné opakované inzerce
 • gratulace, vzpomínky

Ceník

 • blahopřání nebo vzpomínka bez fotografie - 60 Kč
 • blahopřání nebo vzpomínka s fotografií - 90 Kč
 • poděkování - 60 Kč
 • inzerát bez zvýrazňujícího rámečku - 50 Kč

Kontakt

Miroslav Všetečka
Šéfredaktor

603 188 694
listy@asskesluzby.cz
Tesařská 728, Aš
Lidový Dům