O nás

Společnost Ašské služby, s.r.o. vznikla v roce 1998 rozhodnutím svého zřizovatele – města Aš. Záměrem bylo založení společnosti obchodního typu s právní formou - společnost s ručením omezeným. Faktická činnost byla zahájena dne 1. 1. 2000, kdy došlo k přenesení veškerých aktivit, které do té doby zajišťovala příspěvková organizace Technické služby města Aš.

V současnosti zaměstnává na sedm desítek pracovníků.

Společnost je členěna do sedmi středisek, za jejichž činnost zodpovídají vedoucí jednotlivých úseků. V čele společnosti stojí jednatel.

Do náplně její činnosti spadá především zajišťování komunálních a technických služeb pro město Aš a obce Krásná u Aše, Podhradí, Doubrava, Kopaniny, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár, Vernéřov, Horní Paseky a Dolní Paseky. Mezi tyto služby patří svoz odpadu a provoz sběrného dvora s odběrem druhotných surovin a velkoobjemového odpadu, starost o městskou zeleň, správa systému veřejného osvětlení a údržba městských komunikací. Společnost dále provozuje areál městského hřbitova v Aši a vydává tištěný regionální týdeník Listy Ašska.

Část příjmů společnosti tvoří dotace města Aš, další provozní náklady pokrývají poplatky občanů za svoz odpadu a tržby za služby nabízené soukromým i právnickým subjektům.

Společnost pracuje na základě stanovených rozpisů pro jednotlivé spádové oblasti, i s ohledem na aktuální potřeby obyvatelstva a především v zimním období reaguje na stav počasí.

Kromě veřejných služeb společnost nabízí firmám i občanům výhodné komerční využití své techniky, výkon zahradnických, výškových i pomocných prací a poskytuje také odborné poradenství.

Vizí společnosti je nabízet občanům širokou škálu snadno dostupných technických služeb na uživatelsky přívětivé platformě, využívající moderních komunikačních kanálů, a stavět na letitých praktických zkušenostech v oboru a kvalitním technickém vybavení.