FAQ - často kladené otázky

Dnes mi nebyla vyvezena popelnice. Co se přihodilo?

Systém svozu komunálních odpadů je prováděn pravidelně dle pevně stanovených okruhů, ale pracovníci vždy přihlížejí k aktuálnímu množství odpadů, které se ve svozový den vyskytne. Je tedy možné, že se s ohledem na větší objem odpadu nestihl dodržet celý okruh stanoveného rajonu. Zároveň nelze vyloučit dočasný výpadek některého svozového vozidla z technických důvodů. Vaše popelnice bude určitě vyvezena v nejbližším možném termínu. Informace o vážnějších výpadcích bude vždy zveřejněna na stránce Oznámení. Pokud nebyla vyvezena pouze vaše popelnice, možná se v ní nacházel odpad, který do ní nepatří – např. suť či velké množství skla.

Nebyla mi vyvezena hnědá nádoba na bioodpad. Co se přihodilo?

Zřejmě bylo namátkovou kontrolou zjištěno, že se v nádobě nachází odpad, který do ní nenáleží. Do hnědé nádoby je možno ukládat pouze trávu, listí a štěpky z větví, ale např. ne celé větve, ani odpad z domácnosti, zbytky potravin, uhynulá zvířata atp.

Proč visí vánoční výzdoba celoročně?

Sundávat a před adventem znovu věšet celou vánoční výzdobu by město stálo neúměrně vysoké finanční prostředky. Revize či oprava dílčích poškozených dílů před adventem znamená mnohem menší náklady.

Popeláři mi při svozu odřeli můj zaparkovaný vůz. Jak mám situaci řešit?

Z místa události pořiďte fotodokumentaci a dále postupujte podle pokynů své pojišťovny. Formulář k nahlášení pojistné události můžete přinést na podatelnu Ašských služeb, případně zaslat poštou.

Venku řádí sněhová kalamita a já již po několikáté potkal pluh se zdviženou radlicí. Proč neodklízí?

Jen část městských komunikací patří městu a o ty se staráme s nasazením veškeré dostupné technické i lidské síly. Kraj má na svůj majetek vlastní odklízecí techniku, výjimkou však nejsou ani soukromí vlastníci plužící techniky – může se jednat např. o soukromý vůz supermarketu a ne města či kraje.