Oznámení:


Výstavba opěrné stěny a stavební úpravy ve sběrném dvoře v Aši

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš

V termínu od 1.12.2014. do 30.10.2015 proběhla rekonstrukce místní obslužné komunikace - ulice Jižní - včetně vybudování chodníku, veřejného osvětlení, parkovacích míst a sjezdům k parcelám obyvatel.


Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš

V termínu od 1.4.2015 do 30.9.2015 byla stávající budova tělocvičny v Geipelově ulici rozšířena o nové prostory a došlo k jejímu napojení na vlastní zdroj vytápění.


všechna oznámení