Městský hřbitov

Spravujeme areál městského hřbitova v Aši a zajišťujeme příslušné služby jako poslední rozloučení ve smuteční síni, ukládání ostatků do země, urnových hrobů, okének kolumbárií a rozptyl popela. Zabezpečení majetku zajištuje kvalitní oplocení objektu hřbitova a ostraha, provozovaná specializovanou bezpečnostní agenturou.

Přehled činností

 • evidence a pronájem hrobových míst
 • evidence pohřbených
 • uzavírání, prodlužování a ukončování nájemních smluv
 • zajištění vody, opravy a údržbu vodovodních řádů
 • úklid hřbitova, údržba cest a zeleně
 • zamykání a odemykání hřbitova
 • údržba a oprava kolumbárních schránek

Nabídka služeb

 • organizace a zajištění posledního rozloučení ve smuteční síni
 • pronájem prostorů ke zřízení hrobů (hrob, dvojhrob, hrobka)
 • pronájem urnových hrobů a kolumbárních skříněk
 • provedení rozptylu na tzv. rozptylové loučce, případně provedení vsypu na určených pietních místech
 • kamenické práce a rozebírání a sestavovaní hrobů poskytují externí dodavatelé, jejichž kontakty správce hřbitova poskytne pozůstalým na základě jejich požadavku

Otevírací doba

 • duben – září: 8 – 19 hod.
 • říjen – březen: 8 – 17 hod.
 • v době dušiček je možná prodloužená otevírací doba, upřesnění návštěvníci naleznou na vývěsní tabuli na vstupní bráně

Kontakt

Jana Májová
Správkyně hřbitova
354 525 443
604 365 625
hrbitov@asskesluzby.cz
Vernéřovská 2639, Aš
v pravo od hlavniho vchodu