Oznámení

Bioodpad - zdroj kvalitních živin pro rostliny

Bioodpadem se souhrnně nazývá veškerý biologicky odbouratelný odpad z domácnosti či zahrady. Jen některé druhy takového odpadu jsou však určeny k ukládání do hnědých bio nádob, jejichž obsah Ašské služby, s. r. o. od občanů zdarma vyváží a který se hodí k výrobě kompostu pro městskou zeleň.

Bioodpad představuje pro zeleň a půdní vegetaci skvělý přísun potřebných živin a na jeho výrobě se může podílet každý z nás jednoduchým způsobem – třízením obsahu svého odpadkového koše. Řady lidí již třídění recyklovatelných surovin přijaly za vlastní, a tak se již nad umístěním prázdné plastové lahve do určeného kontejneru nemusejí dlouze zamýšlet.

Co ale s dalšími odpady z domácnosti?

Množství komunálního odpadu je možné ještě více zredukovat vytříděním biologicky odbouratelných částí - bioodpadu.

 

V první řadě si vysvětleme rozdíl mezi účelem provozu hnědé nádoby na bioodpad a pojem bioodpad všeobecně.

Odpad z hnědých bio popelnic poskytovaných a vyvážených společností Ašské služby, s. r. o., slouží k dalšímu zpracovávání středisku městské péče o zeleň, které z něj vyrábí kompost, kterým následně obhospodařuje městskou zeleň. Výroba kompostu je za vhodných podmínek a při ideálním složení kompostovaného materiálu rychlou a snadnou záležitostí. Proto jsou do něj vybírány pouze rostlinné materiály ze zahrad, mezi něž patří posekaná tráva, listí a štěpky z větví.

I další bioodpady lze kompostovat, výroba takového kompostu ale vyžaduje přísné podmínky a komplikovanější a delší průběh kompostování a na ten se Ašské služby, s. r. o. nespecializují.

Pokud vaše domácnost či zahrada produkuje větší množství bioodpadu, který nepatří do hnědé bio nádoby, a vy byste jej přesto chtěli postoupit k dalšímu zpracování, jednou z možností může být kontaktování soukromých zahradnictví či dalších subjektů, které mohou mít zájem na zužitkování takového odpadu. Další možností je založení kompostu, ať už soukromého na vlastním pozemku či komunitního, kdy se na jeho zřízení domluví více uživatelů.    

 

Bioodpadem je souhrnně nazýván veškerý biologicky odbouratelný odpad z domácnosti či zahrady a mezi ten nejběžnější patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusů)
 • kávová sedlina a čajové sáčky
 • zbytky pečiva
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • podestýlka domácích býložravých zvířat
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)
 • posekaná tráva, listí, větvičky, štěpky z větví
 • plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 • piliny, hobliny, kůra
 • popel ze dřeva (ale uhelný ne)
 • trus býložravých hospodářských zvířat
 • peří, chlupy, vlasy
 • stará zemina

Mezi bioodpad není vhodné zařazovat:

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Takže např. posmrkaný papírový kapesník, rolička od toaletního papíru, karton od vajíček či dvojstrana novin, do které jste loupali brambory, do biologického odpadu patří, ale např. papírový tácek zašpiněný omastkem z pečené klobásy už nikoliv.

Lze namítat, že ze své podstaty i výše zmíněné produkty do biologického odpadu či na kompost patří. To sice ano, ale v takovém případě musí být dodržena řada podmínek, pod kterými lze takový odpad odbourávat. Pro běžného spotřebitele je snazší se odstraňování těchto zbytků do bioodpadu úplně vyvarovat.

 

A jaké plynou výhody z třídění bioodpadu pro každého z nás?

Při důkladném třídění lze snížit množství směsného odpadu až o 40%. Oddělením biologických odpadů snížíme také zápach svého komunálního odpadu, což oceníme zvláště v blížících se letních měsících, kdy odpadkový koš páchne již druhý den po vynesení a stává se oblíbenou líhní octomilek a jiného obtížného hmyzu.

 

Kam dál pro více informací?

http://www.jaktridit.cz

http://www.kompostuj.cz/

http://www.ekodomov.cz/