Oznámení:


Plán zimní údržby 2019-2020

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Plán zimní údržby 2018-2019

Pro nadcházející zimní období byl vydán Plán zimní údržby.


Partnerství u projektů města Aš

Město Aš se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.

Jsme partnerem projektů

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Okružní ulice - 1. etapa s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01010

Revitalizace Goethova náměstí v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01011

AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Hlávkova ulice s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01012

Revitalizace Městského úřadu v Aši s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01030

Revitalizace Goethova náměstí v Aši (CZ.1.09/1.2.00/63.01011)

Lesní cesta na vrch Háj, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01204)

Revitalizace vnitrobloku Karlova a Moravská (CZ.1.09/1.2.00/77.01205)

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš (CZ.1.09/1.2.00/77.01206)

Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01354)

Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš (CZ.1.09/1.2.00/88.01355)

 

Město Aš realizovalo, popř. připravuje celou řadu projektů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují za účelem dosažení vytyčeného cíle, a to nejen v oblasti volnočasových zařízení a areálů, ale i v otázce celkového zkvalitňování veřejného prostranství s cílem zvýšit jeho fyzickou atraktivitu a kvalitu života ve městě. Výsledkem těchto opatření není pouze soubor jednotlivých revitalizovaných prostranství. Vzájemnou provázaností a společným cílem těchto aktivit vzniká určitá přidaná hodnota spočívající v pozitivním vnímání města jako celku jeho vlastními obyvateli a návštěvníky jako vlídného, moderního, atraktivního a bezpečného prostředí, ve spokojenosti obyvatel s úrovní života ve městě a v neposlední řadě také ve spokojenosti s prací radnice, které není lhostejná kvalita života v komunitě.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Aš.

 

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

 


všechna oznámení